Previous Tab
Next Tab

準27屆集訓

Training Camp

唔好輸在起跑線(即係執輸行頭慘過敗家),呢一句邊到都用得著。供養過現代教育嘅你,或者踢過仔女讀幼稚園面試準備班嘅你都應該深明此道。緊隨住尖子同三三四早一年入U嘅潮流,划艇隊都要行先人地一步!

為左迎接競爭越黎越激烈嘅大學賽,划艇隊又有新招,之前中大盃改喺1月搞,原來係要班書院新仔新女早d歸大隊。呢大隊人入面有幾多會繼續留低就暫時未知,暑假訓練有幾甘就你同我都知,就喺黎緊嘅校隊選拔之前嘅復活節,划艇隊帶晒一班新仔新女北上肇慶集訓。

四日三夜困獸鬥,日以繼夜夜以繼日係咁練,咁咪好勁?教練話”OK啦“(即係冇答)。暑假開操睇下有幾多人留低就知龍與鳳。

Copyright 2013 © CUHK Rowing Team Alumni Association. All rights reserved. 版權所有 不得轉載